Trenger din bedrift hjelp til HMS og kvalitetssikringsarbeid?  


I stadig større omfang ser vi et økende fokus på HMS, arbeidsmiljø og kvalitetssikringsarbeid ute i bygg og anleggsbransjen. 

Hva er HMS?
HMS begrepet omfatter helse, miljø og sikkerhet i all arbeidssammenheng. Begrepet er forankret i forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten - internkontrollforskriften.

Vi har god erfaring innen HMS arbeid og kan tilby følgende:
 • HMS leder
 • HMS rådgiver
 • Etablering av HMS system
 • Samsvarsvurderinger
 • Risikovurdering og risikostyring
Det er betydelige gevinster å hente med sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen. 

Hva er SHA?
Begrepet SHA er forankret i forskrift om «sikkerhet, helse og arbeidsmiljø» på bygge- eller anleggsplasser. Byggherreforskriften beskriver hvordan byggherren skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider. Begrepet SHA benyttes bare for denne typen arbeidsplasser.

Byggherreforskriften fastslår at det før oppstart av bygge- eller anleggsarbeid skal foreligge en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. Arbeidet med SHA-planen må starte tidlig i planprosessen til et bygge- eller anleggsprosjekt. Under plan og prosjekteringsarbeidet skal byggherren fortløpende gjennomføre risikovurderinger for å avdekke og fjerne flest mulig risikoforhold som senere i byggeprosessen kan føre til ulykker.

Vi kan tilby følgende:
 • SHA-koordinator prosjektering (KP)
 • SHA-koordinator utførelse (KU)
 • Byggherrens representant
 • Utarbeide SHA-planer
 • Risikovurdering i prosjekteringsfasen
 • Risikovurdering av byggeplass i utførelsesfasen