Skal bedriften ISO sertifiseres? 

ISO er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse.

ISO 9001 standarden oppfordrer til prosess-tankegang når et system for kvalitetsstyring utformes, iverksettes- og forbedres.

Noen av gevinstene i den andre enden av ett godt tilpasset og velfungerende kvalitetsstyringssystem er økt fortjeneste ved å unngå feil- og økt kundetilfredshet ved å oppfylle kunders krav.

En annen fordel med prosesstankegangen er den fortløpende kontrollen den gir med sammenkoblingen mellom individuelle prosesser innenfor systemet av prosesser- så vel som med prosessenes kombinasjon og samspill.

Felles for ISO-14001 miljø og ISO-45001 arbeidsmiljø er at det er bygd opp på samme systemet som ISO-9001 kvalitet. 


Vi kan hjelpe dere igjennom prosessen fra start til slutt - samt tilby ulike typer ledelsessystem igjennom flere samarbeidspartnere. 

Det som skiller oss fra andre bedrifter som tilbyr denne tjenesten, er at vi ikke eier programvare selv. Basert på et helhetsinntrykk av bedriften, samt gode diskusjoner i felleskap, finner vi et ledelsessystem som passer din bedrift best. Vi ser på dette som en fordel- og ikke en svakhet.

Vi tilbyr rådgivning innen ISO 9001, 14001 og 45001.