God prosjektkontroll = god lønnsomhet


Vi ivaretar ditt prosjekt

Byggeleders oppgave er å føre tilsyn og kontroll med entreprenørenes arbeid og materialbruk gjennom hele bygge og anleggs perioden. Hensikten er å sikre at prosjektet oppfyller de kvalitetskravene som er gitt i regelverk og kontrakter. 

Det er også byggeleders ansvar å koordinere alle entreprenører på byggeplassen, herunder fremdrift og samkjøring i ulike fagområder, logistikk, økonomi, fakturering og kvalitet.

Sentrale arbeidsoppgaver er:
  • Administrasjon og ledelse av byggeplassen på vegne av byggherren
  • Bistand med anskaffelser og kontrahering av entreprenører
  • Daglig oppfølging av fremdrift og kvalitet
  • Løpende håndtering av varsler, krav, endringer og avvik
  • Ledelse av møter og befaringer på byggeplass
  • Ledelse av ferdigbefaringer og overtagelse
  • Oppfølging i reklamasjonstiden

Vi tar på oss byggeleder roller i ulik størrelsesorden. 
Alt fra tilbygg og renoverings objekt til større bygge prosjekter.
Vi tilbyr også tømrer tjenester via våre partnere. 

Prosjektkontroll AS - En del av Steinsøy Gruppen